Orkán® PROFI univerzál 17KG

Univerzální tekutý mycí detergent pro průmyslové myčky nádobí pro mytí všech
druhů nádobí s výjimkou předmětů z barevných kovů.
Je plně funkční v měkké i tvrdé vodě.

Kategorie:

Popis

Univerzální tekutý mycí detergent pro průmyslové myčky nádobí pro mytí všech
druhů nádobí s výjimkou předmětů z barevných kovů.
Je plně funkční v měkké i tvrdé vodě.
Orkán® PROFI univerzál je alkalický tekutý vysoce účinný univerzální nepěnivý mycí detergent pro
průmyslové myčky nádobí.
Receptura tohoto přípravku obsahuje hydroxid sodný a povrchově aktivní látky. Složení neobsahuje
žádné látky s aktivním chlórem a je plně bez fosfátů. Při mycím procesu dojde k téměř úplnému
vyčerpání alkality přípravku. Ostatní složky zaručují svou nízkou toxicitou pro životní prostředí i
člověka vynikající biologickou odbouratelnost.
Orkán® PROFI univerzál je optimální pro všechny průmyslové myčky nádobí s manuálním nebo
automatickým dávkováním. Výborně odstraňuje silné znečištění. Je vhodný pro všechny druhy
nádobí, příborů a sklenic s výjimkou mytí hliníku.
DÁVKOVÁNÍ: 1-3g/l podle zašpinění nádobí a jakosti vody. Přípravek dávkujte automaticky do vyhřáté
mycí vody dle návodu k použití průmyslové myčky nádobí. Při manuálním dávkování doporučujeme
opakovaně dávkovat po 4 – 5 mycích cyklech.
Optimální mycí schopnost je garantována pro tvrdost vody 4,5 – 5,5 °
dH. Při větší tvrdosti vody
doporučujeme k dosažení maximální efektivnosti dávkování a dosažení optimální mycí schopnosti
přípravku předřadit před mycí stroj zařízení na úpravu vstupní vody.
Pokyny pro bezpečné zacházení včetně podmínek skladování a údaje o nebezpečnosti přípravku jsou
uvedené v Bezpečnostním listu / Karte bezpečnostných údajov, které jsou k dispozici na vyžádání,
nebo na www.orkan-profi.com.