Orkán PROFI lesk 15kg

Oplachovací detergent pro průmyslové myčky nádobí vhodný pro všechny typy myček a mytých předmětů; je plně funkční v měkké i tvrdé vodě.

Kategorie:

Popis

Oplachovací detergent pro průmyslové myčky nádobí vhodný pro všechny typy myček a mytých předmětů; je plně funkční v měkké i tvrdé vodě.
Orkán® PROFI lesk je slabě kyselý oplachový a leštící přípravek pro průmyslové myčky nádobí.
TENTO PŘÍPRAVEK JE NEZBYTNÝ PRO FINÁLNÍ OPLACH ZBYTKOVÝCH USAZENIN MINERÁLNÍCH
LÁTEK NA NÁDOBÍ, PŘÍBORECH A SKLENICÍCH PŘI STROJNÍM MYTÍ.
Orkán® PROFI lesk zároveň snižuje povrchové napětí vody, čímž zabezpečuje rychlé osychání mytých předmětů. Zajišťuje vysoký lesk.
Složení tohoto přípravku zaručuje ekologickou nezávadnost a všechny jeho složky jsou biologicky rozložitelné. Výrobek neobsahuje fosfáty
ani látky s aktivním chlórem.
Orkán® PROFI lesk je optimální oplachovací prostředek pro všechny velkokuchyňské mycí stroje nádobí s manuálním nebo automatickým
dávkováním.
JE NAPROSTO NUTNÝ JAKO NÁSLEDNÝ OPLACHOVACÍ PŘÍPRAVEK KOMBINOVATELNÝ S CELÝM
PROGRAMEM MYCÍCH DETEREGENTŮ Orkán® PROFI.
DÁVKOVÁNÍ: 0,2-0,6ml/l podle jakosti vody. Přípravek dávkujte automaticky do oplachovací vody dle návodu k použití průmyslové
myčky nádobí pro každý oplachovací cyklus.
Pokyny pro bezpečné zacházení včetně podmínek skladování a údaje o nebezpečnosti přípravku jsou uvedené v Bezpečnostním listu / Karte
bezpečnostných údajov.

Další informace

Hmotnost 15 kg